Přihlášení / registrace

FAQ

Nejčastější otázky :
 
Kdo se může aktivně účastnit Aukce?
Aukce je otevřena úplně všem, fyzickým i právnickým osobám. Je potřebná pouze bezplatná registrace.
Je nutná registrace, abych mohl nakupovat/prodávat vozidla v Aukci?
Pro aktivní účast v Aukci, je nutná registrace. Tato registrace je bezplatná. Podrobnosti o registraci naleznete na internetových stránkách v sekci Registrace. 
Mohu se podívat, jak taková Aukce probíhá i když nejsem registrován?
Průběh Aukce mohou pasivně sledovat i neregistrovaní návštěvníci, nemohou však podávat finanční nabídky na nabízená vozidla a mají omezené náhledy na karty vozidel.
Mám nějakou záruku na zakoupené vozidlo?
V případě že by vydražené vozidlo neodpovídalo popsanému a nafocenému stavu v době aukce, je možné takové vozidlo nepřevzít a budou Vám ihned vráceny veškeré peníze. Případně můžete žádat o odstranění zjištěné závady.
Co je garantovaná / negarantovaná cena?
Aukce označené jako garantovaná cena: Car Aukce nemůže odmítnout návrh Vítězného účastníka a s tímto neprodleně uzavře kupní smlouvu 
Aukce označené jako negarantovaná cena :  Car Aukce má právo odmítnout návrh Vítězného účastníka  a kupní smlouvu na předmětné Vozidlo neuzavřít
Jsou vozidla prověřená?
Všechna nabízená vozidel jsou prověřena mezinárodní ověřovací organizací Car Detect spol. s r.o.
Jak a kde uzavřu kupní smlouvu a kde si vyzvednu vozidlo?
Po uhrazení celé částky uvedené v podkladech pro úhradu je s vítězným účastníkem aukce sepsána kupní smlouva. Poté si kupující může vozidlo na místě určení okamžitě převzít.
Změny údajů v TP
Společnost Car Aukce zajistí (obvykle do 5 dnů od obdržení všech potřebných dokladů a dokumentů od kupujícího, potřebných ke změně vlastníka) zápis změn údajů v registru silničních vozidel.