Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Log inPřihlášení RegistraceRegistrace
 +420 724 344 591
 info@caraukce.cz
― 19 let zkušeností ―
Prodaných vozidel
47 755

Aukce každého jednotlivého vozidla začíná jeho 10-ti sekundovým představením, po níž začne probíhat samotná aukce daného vozidla. Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Přihodit“. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky. Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu. Po skončení aukce je Vítězný účastník vyrozuměn emailem, že podal nejvyšší nabídku.

Garantovaná cena – podáním nejvyšší nabídky Kupní ceny se Účastník aukce stává Vítězným účastníkem (uzavře Kupní smlouvu)

Aukce všech vozidel zařazených do aukce začíná časem jejího zahájení, všechna vozidla se draží současně (v čase určeném pro dražbu si zájemce po kliknutí na Detail položky vybere konkrétní vozidlo/vozidla, která chce dražit). Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Přihodit“. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky ((to je čas do konce aukce, čas ukončení aukce se může posunout v případě příhozu, který posune ukončení aukce). Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu. Po skončení aukce je Vítězný účastník vyrozuměn emailem, že podal nejvyšší nabídku. Vyrozumění ostatních účastníků Aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že po skončení aukce tohoto Vozidla, nedostanou potvrzení o vydražení vozidla.

Garantovaná cena – podáním nejvyšší nabídky Kupní ceny se Účastník aukce stává Vítězným účastníkem (uzavře Kupní smlouvu)

Aukce je shodná s Elektronickou aukcí – STANDARDNÍ garantovaná cena pouze s tímto rozdílem :
Po skončení aukce je Vítězný účastník vyrozuměn, že podal nejvyšší nabídku a musí vyčkat (obvykle 5 pracovních dní) do zaslání dalšího emailu, kde mu bude sděleno, zda jeho nabídka byla nebo nebyla akceptována.(uvedená doba se může prodloužit)

Negarantovaná cena - účastník aukce čeká na schválení svého podání Kupní ceny, Car Aukce má právo odmítnout návrh Vítězného účastníka Aukce a Kupní smlouvu na předmětné Vozidlo neuzavřít

Aukce všech vozidel zařazených do aukce začíná časem jejího zahájení, všechna vozidla se draží současně (v čase určeném pro dražbu si zájemce po kliknutí na Detail položky vybere konkrétní vozidlo/vozidla, která chce dražit). V tomto typu aukce se draží všechna vozidla najednou a je možnost nabízet svou cenu u jednotlivých vozidel i pod cenu vyvolávací. Příhozy v aukci probíhají obdobně jako ve standardní aukci s níže uvedenými rozdíly. V popisu vozidla jsou uvedeny dvě ceny :

1 Vyvolávací cena : bude vidět, dokud nebude překročena, poté již bude viditelná pouze současná cena.
2 Současná nabízená cena : zobrazuje aktuální nabídku a je viditelná až do konce aukce.
Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, (to je čas do konce aukce, čas ukončení aukce se může posunout v případě příhozu, který posune ukončení aukce ) od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu. Po skončení aukce je Vítězný účastník vyrozuměn, že podal nejvyšší nabídku a musí vyčkat (obvykle 5 pracovních dní) do zaslání dalšího emailu, kde mu bude sděleno, zda jeho nabídka byla nebo nebyla akceptována. (uvedená doba se může prodloužit) Vyrozumění ostatních účastníků Aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že po skončení aukce tohoto Vozidla, nedostanou potvrzení o vydražení vozidla.

Negarantovaná cena - účastník aukce čeká na schválení svého podání Kupní ceny, Car Aukce má právo odmítnout návrh Vítězného účastníka Aukce a Kupní smlouvu na předmětné Vozidlo neuzavřít

Aukce je shodná s Elektronickou aukcí – ZLEVŇOVACÍ - negarantovaná cena pouze s tímto rozdílem :

Cena KUP TEĎ: Účastník aukce, který podal nabídku na cenu KUP TEĎ se stává automaticky Vítězným účastníkem. Tímto podáním je aukce konkrétního vozidla ukončena. (uzavře Kupní smlouvu)

Aukce všech vozidel zařazených do aukce začíná časem jejího zahájení, všechna vozidla se draží samostatně (v čase určeném pro dražbu si zájemce po kliknutí na Detail položky vybere konkrétní vozidlo/vozidla, která chce dražit). Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Přihodit“. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky (to je čas do konce aukce, čas ukončení aukce se může posunout v případě příhozu, který posune ukončení aukce ). Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu. Vyrozumění ostatních účastníků Aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že po skončení aukce tohoto Vozidla, nedostanou potvrzení o vydražení vozidla. Car Aukce má právo odmítnout návrh Vítězného účastníka Aukce a kupní smlouvu na předmětné Vozidlo neuzavřít. Vítězný účastník Aukce je o vítězství vyrozuměn pomocí e-mailové zprávy na kontaktní mail uvedený při registrace Dražitele. Termín na potvrzení návrhu Kupní ceny v tomto typu aukce je obvykle 5 pracovních dní po jejím skončení.(uvedená doba se může prodloužit) Vítězný účastník je povinen garantovat svoji nabídku 7 (sedm ) pracovních dní počínaje dnem následujícím po skončení Aukce. U tohoto typu aukce je Kupní cena vždy uvedena bez DPH, převzetí vozidla proběhne po zaplacení přepravy vozidla do ČR, registraci vozidla včetně Evidenční kontroly, nebo STK na výdejním místě. Výdejní místo: Car Aukce, spol. s r.o. K Raškovci 1360/V Kolín 5.

Negarantovaná cena - účastník aukce čeká na schválení svého podání Kupní ceny, Car Aukce má právo odmítnout návrh Vítězného účastníka Aukce a Kupní smlouvu na předmětné Vozidlo neuzavřít

Kamenná aukce je tradiční formou aukce, probíhá za fyzické přítomnosti všech účastníků v aukční síni, kde probíhá aukce jednotlivých vozidel.
Vozidla jsou umístěna na ploše, viditelně označena a seřazena podle aukčních čísel, pod kterými budou nabízena v aukci. Zájemci mají možnost prohlídky, nastartování nemohou však provádět zkušební jízdy. Ve vozidle je k nahlédnutí prezentační karta vozidla, doplněná o technickou část znaleckého posudku, kopii odborného certifikátu Car Detect a kopii technického průkazu. Po dobu prohlídky je k dispozici obslužný personál, který je připraven poskytnout další informace o vozidlech.
Při aukci dražitel přihazuje tak, že pozvednutím aukčního čísla tak, aby jej licitátor zřetelně viděl, přihazuje částku, která je v souladu s aukčním řádem odvislá od tzv. momentální ceny při aukci a ústním podáním potvrdí nabízenou částku.
Po potvrzení licitátora příklepem kladívka je potvrzena nejvyšší nabídka účastníka a slovním oznámením potvrzeno, že tento účastník se stává vydražitelem.

Garantovaná cena – podáním nejvyšší nabídky Kupní ceny se Účastník aukce stává Vítězným účastníkem (uzavře Kupní smlouvu)

Dobrovolné dražby motorových vozidel jsou prováděny na základě zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a dále se řídí dražebníkem vydanou dražební vyhláškou, která je k dispozici:
- v místě jejího konání u dražebních položek do 100 000,- Kč 15 dnů před termínem konání DD - na www.centralniadresa.cz u dražebních položek nad 100 000,- Kč 30 dnů před konáním DD Jinak shodné jako Kamenná aukce