Přihlášení / registrace

Jak probíhá aukceZákladní informace :

-    Pořadatelem aukcí je společnost Car Aukce
-    Aukce je otevřena všem registrovaným (fyzické i právnické osoby)
-    Účastníci aukcí jsou registrovaní uživatelé (fyzické a právnické osoby, schválené společností Car Aukce)-
-    Nabízená vozidla si mají účastníci aukce možnost prohlédnout před konáním aukce. Lokace vozidla je uvedena v kartě vozidla.
-    Detail vozidla je zobrazen pouze přihlášeným účastníkům

Na úvodní stránce portálu www.caraukce.cz je zobrazen kalendář aukcí, zde jsou uvedeny termíny nadcházejících (probíhajících) aukcí a seznam dražených vozidel.  Společnost Car Aukce si vyhrazuje právo, před zahájením aukce, odebrat vozidla ze seznamu vozidel.

Kalendář aukcíPo prokliknutí DATAILU AUKCE se zobrazí seznam vozidel v aukci.
V seznamu vozidel je zobrazen soupis vozidel se základnímu údaji, jako je pořadové číslo, název a vyvolávací cena.
Detail aukce


Po rozkliknutí detailu vozidla se zobrazí karta vozidla, kde jsou zobrazeny veškeré informace o vozidlu, fotografie a  dokumenty.Karta vozidla

Nastavení robota
V kartě vozidla je možno  nastavit robota. Robot automaticky přihazuje po zvoleném kroku příhozu (1000,-Kč) až do maximální nastavené částky. (případně -1000,-Kč, viz. UPOZORNĚNÍ níže)  Robot musí být nastaven nad aktuální cenu . 
Příklad nastavení robota :
 • vyvolávací cena je 150.000,- Kč
 • aktuální cena je 40.000,-Kč
 • vy si  nastavíte robota na 140.000,- Kč
 • robot za vás přihodí na 41.000,-Kč aby jste byl v daném momentě vítězným účastníkem aukce
 • pokud již nikdo cenu nenavýší, stanete se vítězeným účastníkem aukce
 • pokud jiní účastníci aukce nabídku navýší, robot za Vás bude navyšovat až do Vámi nastavené částky 140.000,- Kč
 • Upozornění : v případě , že máte nastaveného robota na částku 140.000,- Kč a Váš robot podal nabídku na 139.000,- Kč  a následně jiný účastník nabídne částku 140.000,- Kč, váš robot již nemůže reagovat, protože jeho maximální výše je rovna poslední nabídce a vítězným účastníkem je tedy účastník, který podal nabídku na 140.000,- Kč.  
Průběh Rychlé aukce

Ve stanovený čas začne aukce. Účastníci, kteří jsou na detailu dané aukce budou automaticky přesměrováni na první vozidlo v aukci. Na kartě prvního draženého vozidla začne aukce také automaticky v určený čas.  Z detailu karty jiného vozidla je potřeba vystoupit do seznamu vozidel. . U každého vozidla je 10 sekundový čas na představení vozidla.  Následuje samotná aukce, která má základní čas 60 sekund, v případě, že kdokoli přihodí, se čas zvyšuje vždy o 10 sekund. Po skončení aukce následuje 10 sekundový interval, než se začne dražit další vozidlo.
K navýšení částky dochází po kliknutí na tlačítko „Přihodit“.  Pokud je účastník aukce poslední přihazující není toto tlačítko přístupné, aby nedocházelo k přihození na vlastní příhoz.
Po skončení aukce, je účastník přesměrován na seznam dražených vozidel, kde se zobrazí informace o prodaných vozidlech.
Další postup bude výherci aukce zaslán mailem do 60 minut po ukončení aukce.


Průběh Zlevňovací Aukce
 
V tomto typu aukce se draží všechna vozidla najednou a je možnost nabízet svou cenu i pod cenu vyvolávací.
Po skončení aukce dojde k vyhodnocení výsledných nabídek a následně (do 72 hodin) budete informováni, zda jsme Vámi nabízenou cenu akceptovali či nikoliv.
 
Příhozy v aukci probíhají obdobně jako ve standardní rychlé aukci s níže uvedenými rozdíly.
 •  V případě nastavení robota pod cenu před začátkem aukce na nižší cenu než vyvolávací, bude robotem snížena vyvolávací cena na Vámi nastavenou.
Robot tedy nebude mít kam dál přihazovat a bude nutné ho nastavit znovu na své maximu.
V případě nastavení robota nad vyvolávací cenu, vše funguje standardním způsobem.
 
 
 • Nastavit nižší než vyvolávací cenu lze přes kolonku nastavit cenu.
V případě velmi nízké ceny jde tímto tlačítkem cena zároveň zvednout přímo na Vámi určenou a není tedy nutné ji zvedat přes tlačítko +1000.
Nastavenou cenu musíte potvrdit ve vyskakovacím okně.
   
 • Tlačítko přihodit „+1000Kč“ zůstává stejné jako ve standardní aukci.

 

Tlačítko s příhozem„+1000Kč“ bude nově k dispozici také na úvodní stránce u každého vozidla a bude umožňovat přihazovat na konkrétní vozidlo bez nutnosti otevření kompletního popisu.
Stejně tak budete mít možnost na hlavní stránce sledovat vývoj ceny společně s informací, zda jste u určitého vozidla poslední přihazující. Zároveň zde naleznete možnost skrýt vozidla, o která nemáte zájem a zobrazit si seznam pouze Vámi vybraných vozů. Tato funkce eliminuje nutnost rolování stránkou v posledních chvílích aukce a zlepší vám přehled v případě dražby více vozidel.
 Zobrazit schované položky lze v horní části stránky.


 
V popisu vozidla budou nově uvedeny dvě ceny 1) Vyvolávací cena a 2) Současná nabízená cena.
 1. Vyvolávací cena bude vidět, dokud nebude překročena, poté již bude viditelná pouze současná cena.
 2. Současná nabízená cena zobrazuje aktuální nabídku a je viditelná až do konce aukce. Dále zde uvidíte informaci, zda jste poslední přihazující. 
 3. V případě, že je v popisu viditelná vyvolávací cena a současná cena se stejnou částkou, na vozidlo stále nebylo přihozeno

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.